Menu

Termeni și condiții

Termeni și condiții Swiss Solutions

Website-ul www.traducericudoctori.ro, denumit în continuare Traduceri cu doctori, este deținut și administrat de SC. SWISS SOLUTIONS SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare: RO 16690284, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/2362/2004, și cu sediul pe Ion Cristoreanu, nr.4, Timișoara, jud. Timiș, e-mail:office@swiss-solutions.ro

Navigarea pe Website-ul traducericudoctori.ro, urmată de „Solicită o estimare”, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă a termenilor de mai jos de către orice ClientSwiss Solutions își rezervă dreptul de a schimba și actualiza oricând conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Swiss Solutions și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul cererii de cotație.

 

DEFINIȚII ȘI TERMENI

 

Client – persoană fizică /juridică care cere o cotație.

Conținut – toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic:

 

 

Swiss Solutions este denumirea comercială a S.C. SWISS SOLUTIONS SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Timișoara, strada Ion Cristoreanu, nr.4,  având număr de ordine la Registrul Comerțului J35/2362/2004, cod unic de înregistrare fiscală RO 16690284.

Cotație – Documentul pe care Swiss Solutions îl trimite Clientului  cu scopul de a informa Clientul cu privire la prețul final pentru serviciul comandat.

Factură finală – Documentul contabil pe care clientul îl primește în urma agreării prețului propus și pe baza căruia efectuează plata.

Limbă sursă – limba din care se dorește traducerea unui document.

Limbă țintă – limba în care dorește traducerea unui document.

Servicii – servicii de traducere, legalizare, interpretare și apostilare sub forma unor documente, care urmează a fi furnizate de către Swiss SolutionsClientului, pe baza unor documente și cerințe clar specificate de către Client.

Solicitare de estimare – cererea de cotație efectuată de client.

Website – domeniul www.traducericudoctori.ro și toate secțiunile și subsecțiunile din website.

 

DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

SUBCONTRACTAREA

Swiss Solutions poate subcontracta o terță parte (colaboratori, freelancers)  pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Swiss Solutions va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, așa cum este definit mai sus, incluzând dar, nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website-ul traducericudoctori.ro, sunt proprietatea exclusivă a Swiss Solutions, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

 

Solicitare de estimare

 

CALITATEA

Traducerile vor fi efectuate de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, de traducători nativi sau de traducători specializați pe anumite domenii. La cererea Clientului, documentele traduse de către traducători autorizați de Ministerul Justiției vor purta semnătura (semnăturile) şi ştampila traducătorului (traducătorilor) care a(u) efectuat traducerea. În cazul în care Clientul solicită expres, Swiss Solutions se va ocupa şi de legalizarea semnăturii traducătorului/traducătorilor la birouri notariale.

CONFIDENȚIALITATE

Swiss Solutions va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Clientul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în Termeni și Condiții.

 Pe toată durata proiectului şi doi ani după aceea, Swiss Solutions se obligă să nu divulge terţilor nici o informaţie cu privire la Client şi la activităţile Clientului, ori cu privire la conţinutul documentelor, actelor, datelor, desenelor, schiţelor, planurilor, proiectelor, denumite generic “informații confidențiale” pe care le-a primit de la Client sau la care a avut acces prin natura serviciilor prestate, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea Clientului de care a luat la cunoştinţă, în orice mod, pe parcursul derulării contractului. Toate informaţiile pe care le primeşte de la Client vor fi tratate de Swiss Solutions ca fiind confidenţiale, indiferent dacă Clientul a specificat sau nu că informaţiile sunt confidenţiale, în condiţiile stabilite de prezentul contract.

Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii nu se consideră a fi încălcată de Swiss Solutions în situaţiile în care Swiss Solutions va face dovadă:

 1. că informaţia a fost accesibilă, în mod legal Website-ului traducericudoctori.ro, înainte de a-i fi fost comunicată de Client
 2. că informaţia a fost accesibilă publicului general înainte de a-i fi fost comunicată Website-ului traducericudoctori.ro – că informaţia a fost accesibilă publicului general/terţilor după ce a fost comunicată Website-ului traducericudoctori.ro dar fără ca traducericudoctori.ro să fie în culpă pentru faptul că informaţia a devenit accesibilă publicului larg/terţilor.
 3. informaţia corespunde în mod esenţial altor informaţii sau documente dezvăluite oricând, în mod legal Website-ului traducericudoctori.ro de către un terţ autorizat, fără ca o dată cu transmiterea ei să fi fost impusă Website-ului traducericudoctori.ro obligaţia de confidenţialitate

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online.

 

RECLAMAȚII

Clientul  poate emite reclamaţii cu privire la neconformitatea traducerilor în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în posesie a documentelor traduse de către Swiss Solutions. După acest termen, orice reclamaţie nu va mai fi luată în consideraţie, Swiss Solutions fiind exonerat de orice răspundere. În cazul sesizării unor greşeli de traducere de către ClientSwiss Solutions are obligaţia de a remedia în mod gratuit aceste erori în termen de 2 zile lucrătoare.

 

TERMEN DE EXECUȚIE

Termenul de execuție al lucrării va fi stabilit de comun acord de către părţi pentru fiecare proiect în parte, ţinându-se seama de complexitatea acestuia. Acest termen poate varia în funcţie de numărul de pagini de tradus, de gradul de dificultate al textului, de sensul de traducere (română către limbă străină, limbă străină către română), de limbă sursă şi limbă ţintă şi de existenţa imaginilor de prelucrat şi va fi stabilit de comun acord, în scris, numai după ce Swiss Solutions confirmă că a intrat în posesia documentelor de tradus. Se pot efectua simultan traduceri din și în toate limbile stabilite. Sâmbăta şi duminica sunt considerate zile nelucrătoare. Orarul de lucru al Swiss Solutions este între orele 08:30 şi 19:30.

 

PUBLICITATE

Clientul își poate schimba opțiunea cu privire la acordul emis către Swiss Solutions în orice moment prin contactarea Swiss Solutions.

 

 

PREȚURI

 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Cotația primită de client prin e-mail după solicitarea de estimare efectuată pe website-ul traducericudoctori.ro

 

RĂSPUNDERE

a) Swiss Solutions nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Swiss Solutions a oricărei din obligațiile sale conform „Solicitării de estimare” și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor după livrare .

b) Prin selectarea butonului „Solicită o estimare” și/sau utilizarea ConținutuluiClientul acceptă în mod   expres și fără echivoc Termenii și condițiile Website-ului traducericudoctori.ro în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existentă la data utilizării conținutului și/sau la data plasării „Solicitării de estimare”.

 

ÎNTREBARI ȘI RĂSPUNSURI

Orice întrebare pe care Clientul o are, poate fi adresată în mod direct Website-ului traducericudoctori.ro prin chat box-ul din josul paginii.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

a) Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților privind validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Cotație, la Serviciile achiziționate,

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail).

– traducericudoctori.ro poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului  altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile prestării serviciului către Client, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare și colaboratorilor externi (freelancers)

– Informațiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră.

 

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Swiss Solutions și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Timișoara.

 

Iți punem la dispoziție următoarele pachetele de traducere. Cere o ofertă și hai să colaborăm!

Standard
 • Project manager dedicat
 • Traducător cu experiență

 

Plus
 • Project manager dedicat
 • Traducător cu experiență
 • Revizia traducerilor medicale realizată de către un medic specialist
Premium
 • Project manager dedicat
 • Traducerea este realizată de către un medic specialist
 • Revizia traducerilor medicale realizată de către un traducător cu experiență